slider_lina_pageMarke_web

keep on caring

nasze warunki gwarancji

Pranie, przechowywanie, gotowanie, pieczenie, pakowanie czy transportowanie – nasze produkty zawsze okazują się niezwykle przydatne. Jako keeeper jesteśmy przekonani o dobrej jakości i wytrzymałości naszych wyrobów, dlatego udzielamy 10-letniej gwarancji na cały asortyment. Na tej stronie znajdziecie aktualne warunki gwarancji.

W okresie 10 lat od daty dokonania zakupu firma keeeper udziela gwarancji dotyczącej prawidłowego funkcjonowania i przydatności danego artykułu. Gwarancja ta egzystuje obok prawnych zobowiązań sprzedającego z tytułu gwarancji, wynikających z umowy sprzedaży z nabywcą będącym pierwotnym użytkownikiem i pozostaje nienaruszona. W przypadku gwarancji zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnej naprawy wadliwego artykułu w obrany przez nas sposób, do oferowania równowartościowego substytutu lub do zwrotu zapłaconej ceny. Gwarancja dotyczy jedynie uszkodzeń nabytego artykułu. Prawa do odszkodowania uszkodzeń, które nie pojawiły się na samym artykule, a także roszczenia dotyczące utraconych korzyści lub utraty możliwości użytkowania nie wchodzą w zakres gwarancji. Ewentualne dalej sięgające zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów ustawowych pozostają nienaruszone.

Nie objęte gwarancją są szkody lub uszkodzenia, które zostały spowodowane przez:

  • uszkodzenia mechaniczne w związku z wypadkiem, upadkiem i uderzeniem,
  • uszkodzenia spowodowane niedbalstwem lub działaniem umyślnym, jak ogień
  •  niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie, nieprawidłową obsługę (np.: przeciążenie, przegrzanie, zastosowanie w niestandardowych warunkach) lub na skutek nieprzestrzegania wskazówek dla użytkownika/instrukcji obsługi
  • samodzielne próby naprawy skutkujące pogorszeniem stanu,

Okres gwarancji jest ograniczony do 10 lat od daty dokonania zakupu przez pierwotnego nabywcę będącego użytkownikiem. Korzystając z gwarancji jej okres nie ulega przedłużeniu. W ramach gwarancji wymienione części są objęte 6-miesięcznym okresem gwarancyjnym lub bieżącym okresem gwarancyjnym.

Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać do firmy keeeper. W tym celu osoba wysuwająca roszczenia wysyła e-mail ze zdjęciami produktu, którego dotyczy reklamacja, a także potwierdzenie zakupu z datą zakupu, podając również pisemnie reklamowaną wadę na adres e-mail info@keeeper.de. Firma keeeper prześle następnie e-mail do osoby wysuwającej roszczenie z informacjami o dalszym toku postępowania. Jeśli konieczne jest przesłanie produktu z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, keeeper poniesie koszty wysyłki. Ryzyko związane z transportem ponosi osoba wysuwająca roszczenie.

keeeper keeps its word

materiały

W celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów, nasze wyroby regularnie poddajemy testom przeprowadzanym przez oficjalnie uznane instytuty badawcze.
Wykaz symboli dotyczących poszczególnych cech wyrobów znajdziecie tutaj: wykaz symboli.

giętki/niełamliwy, nadający się do mycia w zmywarce, wykazuje dużą odporność na chemikalia, mocny połysk powierzchni, dopuszczalna temperatura do +100° C

giętki/niełamliwy, o woskowatej powierzchni, dopuszczalna temperatura od -40° do +75° C

o krystalicznej i błyszczącej powierzchni, odporny na złamania, dopuszczalna temperatura do +80° C

niełamliwy, o krystalicznej i błyszczącej powierzchni, nadający się do mycia w zmywarce, odporny na chemikalia, dopuszczalna temperatura od -40° do +90° C

niełamliwy, nadający się do mycia w zmywarce, odporny na oleje i tłuszcze, bardzo elastyczny nawet przy ujemnych temperaturach, przyjemny w dotyku, temperatura użytkowania do +100 °C

Wszystkie wymienione tworzywa sztuczne nie mają ani smaku ani zapachu i spełniają wymogi aktualnie obowiązującej ustawy o artykułach spożywczych.